Previous slide
Next slide

آخرین کتاب های صوتی بورصدا

محبوب ترین کتاب های صوتی بورصدا

ارزان ترین کتاب های صوتی بورصدا

بورصدا
بورصدا
@bourseda
Read More
یکی از کارهای اصلی مجموعه «بورصدا» در ابتدا جمع آوری کتابهای بورسی و سپس خلاصه سازی آنها به صورتی که مطالب اصلی کتاب، برای شنونده جمع آوری شده و بعد از آن تبدیل این خلاصه ها به فایل های صوتی می باشد که در همه جا در دسترس قرار داشته باشد.
بورصدا
بورصدا
@bourseda
Read More
«بورصدا» با هدف افزایش سطح دانش افرادی که قصد ورود به بازار بورس را دارند و همچنین افرادی که به صورت مبتدی و حرفه ای که در بازار بورس فعالیت دارند، راه اندازی شده است.