کتاب صوتی سرمایه گذار احساساتی

کتاب صوتی سرمایه گذار احساساتی

نویسنده : جی مورلند

خلاصه سازی : زهره مصلح

گوینده : حامد خوانساری

مدت زمان : 1 ساعت و 36 دقیقه

ضبط و تولید : استودیو ساردو