آخرین کتاب های صوتی بورصدا

محبوب ترین کتاب های صوتی بورصدا

 • ریال280,000
 • ریال100,000
 • ریال280,000
 • ریال150,000
 • ریال120,000
 • ریال130,000
 • ارزان ترین کتاب های صوتی بورصدا

 • ریال100,000
 • ریال100,000
 • ریال100,000
 • ریال120,000
 • ریال120,000
 • ریال120,000
 • بورصدا
  بورصدا
  @bourseda
  Read More
  یکی از کارهای اصلی مجموعه «بورصدا» در ابتدا جمع آوری کتابهای بورسی و سپس خلاصه سازی آنها به صورتی که مطالب اصلی کتاب، برای شنونده جمع آوری شده و بعد از آن تبدیل این خلاصه ها به فایل های صوتی می باشد که در همه جا در دسترس قرار داشته باشد.
  بورصدا
  بورصدا
  @bourseda
  Read More
  «بورصدا» با هدف افزایش سطح دانش افرادی که قصد ورود به بازار بورس را دارند و همچنین افرادی که به صورت مبتدی و حرفه ای که در بازار بورس فعالیت دارند، راه اندازی شده است.